SZC logo

Mátészalkai Szakképzési Centrum

OM kód: 203059/006 | 4300 Nyírbátor Füveskert u. 9.

Intézmény logo

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatok

Történet

Iskolánk története

TörténetTörténet
 • A kézművesség gyökerei Nyírbátor történetében az 1300-as évekig nyúlnak vissza. A település a kedvező földrajzi fekvése, a közlekedési utak sűrűsége miatt a környék ipari és kereskedelmi központjává vált.
  Az 1600-as évek közepén az oklevelek arról tanúskodnak, hogy a város lakosságának csaknem harmada kézműiparral foglalkozott, azaz mesterember volt, akik céhekbe tömörültek.
  Nyírbátorban 1873-ban – a megyében az elsők között – kezdődött el az iparos tanoncok és segédek tanítása, oktatása, az ”ismétlőiskola” keretei között.
  Az 1884-ben megjelent XVII. törvénycikkelyben megfogalmazott ipartörvény hatására Nyírbátor város képviselő testülete létrehozta az ”Alsófokú Iparos Tanonciskolát, amelynek fenntartója lett. A szervezett keretek között történő oktatás délutánonként 5-7 óráig, valamint vasárnap délelőtt folyt, a helyi állami elemi iskola épületében, ahol 1934-ig működött. Ekkor önálló épületet kapott az Árpád utca 2. szám alatt.
  1885-1938 közötti években általános irányú iparostanonc iskolai képzés folyt fiúk számára.
  A következő években szakirányúvá fejlesztették és megjelent a női tagozat is. Az iskola neve: ”Községi Szakirányú Iparostanonc Iskola Nyírbátor”.

  A II. világháború után jelentős változást hozott az 1949. évi IV. törvénycikk kihirdetése az iparos és kereskedőtanulókról, amely a nagyüzemi szakmunkásképzést, valamint az elmélet és gyakorlat összhangját alapozta meg.

  Az iskolát 1948-ban államosították. 1950-ban az iskola neve: ”MTH 186. számú Iparostanuló Iskola Nyírbátor”. Az akkori politikai koncepcióknak megfelelően az iskola a következő években elvesztette önállóságát, hiszen beolvasztották a nyíregyházi MTH 250. sz. Iparostanuló Iskolába, a képzés viszont helyben maradt. 1957-től fiókiskolaként működött, amit akkori neve is jelez ”MÜM 140. sz. Helyiipari Fiókiskola Nyírbátor”.
  Az elméleti oktatás a háború után az 1-es, majd 2-es számú Általános Iskola tantermeiben folyt.
  1970-ben megépült egy új 6 tantermes iskolaépület az Ifjúság útja 6. szám alatt, amely jobb feltételeket biztosított az elméleti oktatáshoz, de a gyakorlati képzés továbbra is a vállalatoknál történt, mivel iskolai tanműhely nem létesült.

  1971-től igazgatásilag és gazdaságilag is visszanyerte önállóságát az intézet, amelynek új elnevezése: ”MÜM 140. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Nyírbátor”. Ettől az évtől a vizsgáztatást is önállóan végezte az iskola az Állami Szakmunkás Vizsgabizottság előtt.
  A szakképzés szakmai és általános felügyeletét a megyei tanács művelődési osztálya látta el, míg az iskola fenntartása és működtetésének biztosítása a városi tanácshoz került 1978-tól.

  1987 októberében vette birtokba a 600 fős tanulóifjúság és a 70 fő dolgozó a jelenlegi iskolaépületet a Füveskert utca 9. szám alatt, amely már az elméleti oktatáshoz és a gyakorlati képzéshez is jó feltételeket biztosított, hiszen az épületegyüttes iskola – tanműhely és tornateremből állt (az utóbbi kettő korábban sohasem volt az iskolának!) Az iskola 9 tantermet, 2 előadót, 3 szakmacsoport foglalkoztatót, 5 szertárat, 1 nagy könyvtárat, s a szükséges irodahelyiségeket foglalta magába.
  Ez került tetőtér-beépítés révén bővítésre 1997-ben, amikor is még 7 szaktanteremmel nőtt a helyiségek száma.
  1988-tól az iskola történetében először indult meg 6 szakmában a gyakorlati képzés saját tanműhelyben, 1997-ben a tetőtér beépítése révén itt is növekedett a gyakorlóhelyek száma, s a kihasználható terület:
 • 1 korszerű kereskedelmi kabinettel,
 • 1 mérőeszközökkel, műszerekkel felszerelt mérőteremmel,
 • 1 ruhaipari tanműhellyel,
 • 4 vendégszobával,
 • tanirodával,
 • 1 tankonyhával,
 • 1 multicenterrel.

  1993. április 30-án az intézet felvette Bethlen Gábor erdélyi fejedelem nevét. Az új elnevezés: ”Bethlen Gábor Szakközép-, Szakmunkásképző és Szakiskola”, mely kifejezi, hogy a szakképzés ekkor már háromszintű az intézetben.

  Az iskolában beindult fejlesztéseket igazolja, hogy 1995-ben az intézmény hivatalosan is csatlakozott a világbanki projekthez a PHARE- program segítségével. Az új modell alapjaiban megváltoztatta a szakközépiskola struktúráját, mely alapján a 9-10. évfolyamon csak pályaorientáció és szakmai előkészítő ismeretek oktatása, a 11-12. évfolyamon – a szakmacsoportos alapozó oktatás mellett – érettségire való felkészítés folyik, a szakmai specializáció szerinti képzés csak az érettségit követően kezdődik.

  2001-től – a közoktatási, illetve a szakképzési törvényeknek megfelelően az iskola neve újra változott ”Bethlen Gábor Szakképző Iskola, Nyírbátor”-ra.


  Országos szinten megváltoztak a közoktatási törvény szakképzésre vonatkozó előírásai, s ezzel együtt a szakiskolai képzés szerkezete, így iskolánkban is 1997-től áttértünk a négyéves (2+2) képzésre.

  1998-ban intézményünk hivatalosan is a világbanki program részese lett azzal, hogy egy újabb szakmacsoportban (kereskedelem-marketing) indítottunk szakközépiskolai osztályt.
  Ugyanettől az évtől új szakmaszerzésre is lehetőség nyílott a határrendészeti fakultáción és az érettségi utáni képzésben.

  A munkaerő-piaci igényeknek megfelelően rugalmasan és folyamatosan változnak képzési irányaink. 1999-től iskolánk a CISCO lokális akadémiájaként vesz részt a hálózati szakemberek képzésében, majd 2002-től ECDL vizsgaközpontként is működünk.

  Közben – 1999-ben – az iskola fenntartója is megváltozik azzal, hogy átkerültünk megyei irányítás alá, majd 2001-ben a kollégium hozzánk kapcsolásával alakul ki az intézmény neve: Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium.

  2015. július 1-től iskolánk fenntartója, a Nemzetgazdasági Minisztérium a szakképző intézményeket szakképzési centrumokba szervezte, így jött létre a Mátészalkai Szakképzési Centrum, melynek egyik tagintézménye lettünk. Így iskolánk neve 2015. július 1.-től Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Középiskolája, Szakképző Iskolája és Kollégiuma lett.

  2016. szeptember 1-től megváltoztak a szakképző intézmények elnevezései, így a nevünk: Mátészalkai Szakképzési Centrum BETHLEN GÁBOR SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA lett.

  2020. július 1-től a szakképzés változásai újból névváltozást idéztek elő. Jelenlegi nevünk: MÁTÉSZALKAI SZC BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM.

Partnereink

SZC logo

Mátészalkai Szakképzési Centrum


Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

4300 Nyírbátor Füveskert u. 9.

Telefon: +36 (42) 281-297

E-mail: szakkepzo@bethlennyirbator.hu

OM azonosító: 203059/006


2024Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium