SZC logo

Mátészalkai Szakképzési Centrum

OM kód: 203059/006 | 4300 Nyírbátor Füveskert u. 9.

Intézmény logo

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

4300 Nyírbátor, Füveskert u. 9.

Telefonszám: +36 (42) 281-297

E-mail cím: szakkepzo@bethlennyirbator.hu

Honlap: https://bethlen-nyirbator.hu

Kiss Zoltánné Hüséné Vonza Erzsébet Szűcsné Bakó Beáta Májer János Zsolt
igazgató szakmai igazgatóhelyettes általános igazgatóhelyettes gyakorlati oktatásvezető

.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

4300 Nyírbátor, Füveskert u. 9.

kollégium:

4300 Nyírbátor, Kossuth u. 26.

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
 
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),

Telefonszám: +36 (42) 281-297

E-mail cím: szakkepzo@bethlennyirbator.hu

Honlap:

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Mátészalkai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2020. 07. 02. 
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.

Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.

Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36 (1) 896 2203

Sajtókapcsolat: sajto@kim.gov.hu

c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai

Mátészalkai Szakképzési Centrum

Székhely: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.

Postai cím: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.

Központi elektronikus levélcím: titkarsag@mateszalkaiszc.hu

Telefonszám: +36 44 452 433

d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Végh Attila
Telefon: +36 (44) 452-433
E-mail: vegh.attila@mateszalkaiszc.hu

Kancellár: Rostás János Tibor
Telefon: +36 (44) 452-433
E-mail: rostasjanos@mateszalkaiszc.hu

Igazgató: Kiss Zoltánné
Telefon: +36 (42) 281-297
E-mail: szakkepzo@bethlennyirbator.hu

 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

NAPPALI MUNKAREND:

TECHNIKUM

 • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus - 5 0612 12 02
 • Kereskedő és webáruházi technikus - 5 0416 13 03
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő - 5 0922 22 02
 • Közszolgálati technikus - 5 0413 18 01
 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző - 5 0411 09 02

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

 • Asztalos - 4 0722 08 01
 • Burkoló - 4 0732 06 03
 • Divatszabó - 4 0723 16 03
 • Hegesztő - 4 0715 10 08
 • Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő - 4 0732 07 02
 • Karosszérialakatos - 4 0716 19 11
 • Kereskedelmi értékesítő - 4 0416 13 02
 • Kőműves - 407320608
 • Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő - 4 0732 07 03
 • Rendészeti őr - 4 1032 18 02
 • Szociális ápoló és gondozó - 4 0923 22 03
 • Villanyszerelő - 4 0713 04 07

MŰHELYISKOLA

 • Bolti előkészítő
 • Fémipari gyártás előkészítő

 

ESTI MUNKAREND:

TECHNIKUM

 • Automatikai technikus - 5 0714 04 01
 • Gépész technikus - 5 0715 10 05
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő - 5 0922 22 02
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 5 0411 09 01

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

 • Burkoló - 4 0732 06 03
 • Divatszabó - 4 0723 16 03
 • Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő - 4 0732 07 02
 • Kereskedelmi értékesítő - 4 0416 13 02
 • Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő - 4 0732 07 03
 • Szociális ápoló és gondozó - 4 0923 22 03
 • Villanyszerelő - 4 0713 04 07 
f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2024-2025
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

2024. június 26-28.

Engedélyezett csoportok a 2023-2024. tanévre

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is nem releváns
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje nem releváns
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Hétfő - Péntek: 6:50 - 20:00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

 

Fontosabb események tervezete

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

Szakmai program:

Szakmai program letöltése

SZMSZ:

SZMSZ letöltése

Házirend:

Házirend letöltése

https://mateszalka-bethlen.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/BETHLEN_Szakmai_Program_2022_a5d4a9726f.pdf

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége Munkakörök - végzettségek
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Osztályok - létszámok
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok Lemorzsolódás
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje  
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei Érettségi vizsga eredmények
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége Tanórán kívüli foglalkozások
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma  
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program Vezetői pályázat
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

 

 

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

 • Mátészalkai Szakképzési Centrum
 • Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium
 • Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakképző Iskola
 • Mátészalkai SZC Gépészeti Technikum és Kollégium
 • Mátészalkai SZC Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
SZC logo

Mátészalkai Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

   4300 Nyírbátor Füveskert u. 9.

  • Telefon: +36 (42) 281-297

   E-mail: szakkepzo@bethlennyirbator.hu

   OM azonosító: 203059/006


  2023Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium