SZC logo

Mátészalkai Szakképzési Centrum

OM kód: 203059/006 | 4300 Nyírbátor Füveskert u. 9.

Intézmény logo

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatok

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

4300 Nyírbátor, Füveskert u. 9.

Telefonszám: +36 (42) 281-297

E-mail cím: szakkepzo@bethlennyirbator.hu

Honlap: https://bethlen-nyirbator.hu

Kiss Zoltánné Hüséné Vonza Erzsébet Szűcsné Bakó Beáta Májer János Zsolt
igazgató szakmai igazgatóhelyettes általános igazgatóhelyettes gyakorlati oktatásvezető

.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

4300 Nyírbátor, Füveskert u. 9.

kollégium:

4300 Nyírbátor, Kossuth u. 26.

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
 
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),

Telefonszám: +36 (42) 281-297

E-mail cím: szakkepzo@bethlennyirbator.hu

Honlap:

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Mátészalkai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2020. 07. 02. 
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.

Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.

Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36 (1) 896 2203

Sajtókapcsolat: sajto@kim.gov.hu

c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai

Mátészalkai Szakképzési Centrum

Székhely: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.

Postai cím: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.

Központi elektronikus levélcím: titkarsag@mateszalkaiszc.hu

Telefonszám: +36 44 452 433

d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Végh Attila
Telefon: +36 (44) 452-433
E-mail: vegh.attila@mateszalkaiszc.hu

Kancellár: Rostás János Tibor
Telefon: +36 (44) 452-433
E-mail: rostasjanos@mateszalkaiszc.hu

Igazgató: Kiss Zoltánné
Telefon: +36 (42) 281-297
E-mail: szakkepzo@bethlennyirbator.hu

 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

NAPPALI MUNKAREND:

TECHNIKUM

 • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus - 5 0612 12 02
 • Kereskedő és webáruházi technikus - 5 0416 13 03
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő - 5 0922 22 02
 • Közszolgálati technikus - 5 0413 18 01
 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző - 5 0411 09 02

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

 • Asztalos - 4 0722 08 01
 • Burkoló - 4 0732 06 03
 • Divatszabó - 4 0723 16 03
 • Hegesztő - 4 0715 10 08
 • Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő - 4 0732 07 02
 • Karosszérialakatos - 4 0716 19 11
 • Kereskedelmi értékesítő - 4 0416 13 02
 • Kőműves - 407320608
 • Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő - 4 0732 07 03
 • Rendészeti őr - 4 1032 18 02
 • Szociális ápoló és gondozó - 4 0923 22 03
 • Villanyszerelő - 4 0713 04 07

MŰHELYISKOLA

 • Bolti előkészítő
 • Fémipari gyártás előkészítő

 

ESTI MUNKAREND:

TECHNIKUM

 • Automatikai technikus - 5 0714 04 01
 • Gépész technikus - 5 0715 10 05
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő - 5 0922 22 02
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 5 0411 09 01

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

 • Burkoló - 4 0732 06 03
 • Divatszabó - 4 0723 16 03
 • Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő - 4 0732 07 02
 • Kereskedelmi értékesítő - 4 0416 13 02
 • Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő - 4 0732 07 03
 • Szociális ápoló és gondozó - 4 0923 22 03
 • Villanyszerelő - 4 0713 04 07 
f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2024-2025
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

2024. június 26-28.

Engedélyezett csoportok a 2023-2024. tanévre

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is nem releváns
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje nem releváns
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Hétfő - Péntek: 6:50 - 20:00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

 

Fontosabb események tervezete

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

Szakmai program:

Szakmai program letöltése

SZMSZ:

SZMSZ letöltése

Házirend:

Házirend letöltése

https://mateszalka-bethlen.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/BETHLEN_Szakmai_Program_2022_a5d4a9726f.pdf

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége Munkakörök - végzettségek
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Osztályok - létszámok
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok Lemorzsolódás
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

Az osztályozó vizsga és a tanulmányok alatti vizsga szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos szabályokat a Szakmai program Nevelési Program fejezete tartalmazza.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a Helyi program tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeivel egyeznek meg.

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei Érettségi vizsga eredmények
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége Tanórán kívüli foglalkozások
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma nem releváns
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program Vezetői pályázat
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

 

 

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

SZC logo

Mátészalkai Szakképzési Centrum


Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

4300 Nyírbátor Füveskert u. 9.

Telefon: +36 (42) 281-297

E-mail: szakkepzo@bethlennyirbator.hu

OM azonosító: 203059/006


2024Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium