Üdvözöljük honlapunkon!
Bethlen Gábor Technikum

Orientációs év

Orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam

Az előkészítő évfolyamon a szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák tekintetében történő orientációs fejlesztés zajlik, a sikeres szakmaválasztás megalapozása és a lemorzsolódás csökkentése érdekében.

A belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: általános iskola 8 osztály

Bemeneti kompetenciák: —

Szakmai előképzettség: —

Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: —

Pályaalkalmassági követelmények: —

Tevékenységek

Rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában:

 • a tanulók mentorálása, egyéni fejlesztés
 • bementi-, és kimeneti mérések
 • alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése
 • pályaorientáció és életpálya tervezésének elősegítését célzó tevékenységek
 • projekt szemléletű oktatás

Kimenet

Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy előkészítő évfolyamon vesz részt, tanulmányait a szakképző intézményben külön felvételi eljárás nélkül folytathatja azzal, hogy az általa választott ágazatról az előkészítő év során az igazgató által meghatározott időszakon belül nyilatkozik. A tanulók értékelése szövegesen történik. Az előkészítő évfolyam teljesítését évfolyam bizonyítvány igazolja, melyhez pótlapon kerül csatolásra a szöveges értékelés.

A képzés sajátosságai

A képzés órarendje és csengetési rendje a rugalmas tanulásszervezés megvalósítása érdekében eltérhet a Házirendben meghatározottaktól. Az első tanóráknak részét képezi a ráhangolódás, az utolsó óráknak pedig a levezetés, „zárókör”. A tanórai kereteken belül az oktató igazodik a tanulók terhelhetőségéhez, ez alapján határozza meg az aktív és a passzív időszakokat.

A tanulók fejlesztése és pályaorientációja projektmódszerrel történik. A kompetenciafejlesztés alapját képező projekttémák meghatározása az oktatói team által történik, a rendszeres heti teamüléseken. Az egyes pályaorientációs tevékenységek projektmunkái ettől eltérhet, az egyedi ütemezés alapján valósulhat meg.

A képzés során kiemelt feladat a szülőkkel történő együttműködés, előtérbe helyezve a tanulók sikeres pályaválasztásának együttes segítését.

Az előkészítő évfolyam tanulói aktív tagjai az iskola közösségének, a közösségi eseményeknek.

Az oktatói team munkáját segítik:

 • fejlesztőpedagógus,
 • ifjúságvédelmi felelős,
 • iskolai szociális munkás,
 • pszichológus,
 • iskolavédőnő,
 • iskolarendőr.