Üdvözöljük honlapunkon!
Bethlen Gábor Technikum

Műhelyiskola

Műhelyiskola – program

A műhelyiskola folyamatos mentori támogatással hozzájárul a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez és önálló életkezdéséhez szükséges alapismeretek átadásához. A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között a nappali rendszerben, egy–ötfős csoportokban kell megszervezni.

A belépés feltételei:

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a műhelyiskolában tanulmányokat akkor folytathat, ha

a) alapfokú végzettséggel nem rendelkezik és a szakképző iskola dobbantó programját elvégezte vagy

b) alapfokú végzettséggel rendelkezik és a 16. életévét betöltötte.

Szakmai előképzettség: —

Képzés időtartama:

a tanév, illetve a tanítási év rendjére tekintet nélkül – legalább hat, legfeljebb huszonnégy hónap.

Tevékenységek

Rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában:

 • a tanulók mentorálása, egyéni fejlesztés
 • bementi-, és kimeneti mérések
 • alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése
 • projekt szemléletű oktatás

Kimenet

Szakmai végzettséget a részszakma képzési és kimeneti követelményében meghatározott vizsgarészekből tett sikeres vizsga után kap a tanuló. Részszakmaként a Szakmajegyzékben megjelenő szakma részterülete választható, amely indítását a Műhelyiskola-programban vállalni tudjuk.

A képzés sajátosságai

 • Műhelyiskolában tanulmányokat az folytathat, aki alapfokú végzettséggel nem rendelkezik, de a szakképző iskola Dobbantó programját elvégezte, vagy alapfokú végzettséggel rendelkezik és a tizenhatodik életévét betöltötte. 
 • A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, nappali rendszerben, egy-öt fős csoportokban lehet elvégezni. 
 • A képzés nagy része a műhelyben zajlik, az oktató a „mester”. A képzésforma esetén a kulcskompetenciák megerősítése a legfőbb cél, a tanulók ezért projektfeladatokat végeznek, használati utasítást értelmeznek vagy anyagszükségletet számolnak.
 • A képzés időtartama az egyéni haladás ütemétől függ. A műhelyiskolában a tanulók 6-24 hónap alatt részszakmát szerezhetnek, és – néhány példát említve – bolti előkészítőként vagy fémipari gyártás előkészítő helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon, vagy tanulmányaikat folytatva, a műhelyiskolában tanultak beszámításával akár szakmát is tanulhatnak.
 • A lemorzsolódással veszélyeztetett diákok egy rugalmas időtartamú, akár fél év alatt is elvégezhető képzés révén maradhatnak a rendszerben. 
 • Az új képzésforma segítségével, azon diákok, akik a szakiskolát sem tudják eredményesen befejezni a műhelyiskolában piacképes részszakmát szerezhetnek, és így nem maradnak bizonyítvány nélkül.
 • A program ideje alatt a tanuló szakképzési ösztöndíjra jogosult, amely a mindenkori hatályos jogszabályi előírásnak megfelelő összeg.
 • A programban nincsenek tantárgyak, projektekben dolgoznak a tanulók. Mivel nincsenek tantárgyak, így a megszokott értékelés sem használatos, a tanulók az egyéni fejlődési terv alapján szöveges értékelést kapnak tevékenységükről, előmenetelükről.
 • Ösztöndíjas képzés.

Az oktatói team munkáját segítik:

 • fejlesztőpedagógus,
 • ifjúságvédelmi felelős,
 • iskolai szociális munkás,
 • pszichológus,
 • iskolavédőnő,
 • iskolarendőr.
Bolti előkészítő
Kereskedelmi egységekben az áruk raktárból való kijuttatását, a polcok és rakodóterületek feltöltését, az áruk és a raktár, illetve a rakodóterületek tisztán és rendben tartását végzi.
A raklapon, konténerben vagy egyéb módon tárolt árut átveszi, a szállítói csomagolásból kicsomagolja. Ellenőrzi az árut és a csomagolás sérüléseit jelzi a vezetőjének.
A megadott szempontok szerint csoportosítja és rendezi a termékeket. Az árut kijuttatja a raktárból, az árut rekeszekbe és polcokra rendezi, a polcokat feltölti.
Címkézést végez, illetve a megfelelő tájékoztató táblákat, feliratokat kihelyezi a polcokra.
Figyeli az áru fogyását és szükség esetén pótolja a fogyóban lévő termékeket, gondoskodik az időbeni feltöltésről.
Másodlagos kihelyezéseket (például bejárat, kínálópult) épít és lebont. Szétválogatja és a helyére viszi a visszárut (a vevők által a pénztárnál, vagy a boltban nem az eredeti helyén hagyott árut) és kezeli a szállítói visszárut.
Kezeli az árumozgató eszközöket, a raktár számítógépeit és kapcsolódó egységeit, vonalkódleolvasót használ.
Fémipari gyártás előkészítő
A fémipari gyártás előkészítő egyszerű alkatrészről készült műszaki rajzot olvas. Gyártási dokumentáció alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat. Kiválasztja és előkészíti a gyártáshoz az alapanyagokat. Kézi és kisgépes megmunkálással fémből készített alkatrészt gyárt. Alkatrész gyártó gépeket (sajtológép, marógép, csiszológép, darabológép, hegesztőgép) kezel. Munkadarabokat gépasztalra helyez és rögzít, szerszámcserét és beállítást végez. A műveletsor befejezése után a kész munkadarabot eltávolítja a gyártógépről. Fém munkadarabok felületkezelését végző berendezéseket, kezel és felügyel. A gyártási és felületkezelési folyamatokat megelőző tisztítást végző berendezéseket kezel és felügyel. Fémbevonó oldatokat készít, a műszaki leírásnak megfelelően. Az elkészült alkatrészek méretét mérőeszközzel ellenőrzi. Az elvégzett munkát szakszerűen dokumentálja.