Üdvözöljük honlapunkon!
Bethlen Gábor Technikum

Dokumentumok

Szakmai program

(Szakmai program letöltése)

Szervezési és működési szabályzat

(Szervezési és működési szabályzat letöltése)

Házirend

(Házirend letöltése)

Intézményi alapadatok

(Alapadatok letöltése)

Általános közzétételi lista elemek:

  • A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

(Felveteli lehetőségek letöltése)

  • A beiratkozásra meghatározott idő:

(Beiratkozás letöltése)

  • A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

(Osztályok-csoportok letöltése)

  • Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

(Téritési díj letöltése)

  • A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

Az előző tanévben ilyen értékelés nem történt.

  • Megállapítások listája (a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai)

Nem releváns

  • A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Hétfőtől – péntekig 6:30 – 20:00 óráig

  • Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

(Munkaterv letöltése)

  • A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

(Pedagógiai-szakmai ellenőrzések letöltése)

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

(Speciális közzétételi lista – iskola letöltése)

Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek

(Speciális közzétételi lista – kollégium letöltése)